Monthly Archives: January 2014

கடந்தது 2013!!! வரவேற்கிறேன் 2014!!!

கடந்த ஆண்டு, பல புதிய வாய்ப்புகளை மடை திறந்த வருடம். எனது கடந்த 2012 ஆம் வருடத்தின் அனுபவத்தினை இங்கே பதிந்துள்ளேன். சென்ற வருடம் நான் 2013 

Read more